Reference

Montáž nerezového nástavce

15. 1. 2021

Montáž nerezového nástavce a oprava střechy pomocí pracovní plošiny.

nástav 9.jpgnástav 8.jpg

Oprava střechy z pracovní plošiny

15. 1. 2021

Oprava střechy v Chrudimi za pomoci pracovní plošiny SPYER DT 25 s dosahem 25m na výšku a s bočním dosahem 12m.

q9.jpgq8.jpg

Pronájem plošiny v Chroustovicích

20. 11. 2020

Pronajali jsme plošinu Spyder DT 25 s výškovým dosahem 25m a s bočním dosahem 12m na opravu fasády. 

Oplechování štítu střechy u RD

19. 11. 2020

Z pracovní plošiny Spyder DT 25 jsme oplechovali štít střechy u RD v Křižanovicích. 

li3.jpgli2.jpgli1.jpg

Napoleon a krycí komínová deska

12. 11. 2020

V naší dílně jsme vyrobili a poté pomocí pracovní plošiny Spyder DT 25 namontovali krycí komínovou desku s napoleonem. 

napleon 03.jpegnapoleon 2.jpeg

Práce z plošiny SPYDER DT25

31. 10. 2020

Práce na fasádě domu z pracovní plošiny SPYDER DT25.

eskola.jpeg

Oprava střechy na bytovém domě

31. 10. 2020

Oprava střechy na bytovém domě v Nasavrkách pomocí pracovní plošiny SPYDER DT25. Oprava oplechování komínu a úžlabí. 

dn.jpeg

Vložkování komínů na RD

31. 10. 2020

Naše firma ternto měsíc provedla vložkování komínů na několika rodinných domech a to pomocí pracovní plošiny Spyder DT 25.

a.jpegba.jpegc hran.jpeg

Oprava komínu na RD v Bítovanech

31. 10. 2020

Oprava nadstřešní části komínu se zabudováním nerezového nástavce. 

image0.jpegnový k.jpegnový kom.jpeg

Oprava střechy v obci Libáň

31. 8. 2020

V obci Libáň jsme ekologicky demontovali a zlikvidovali eternitovou krytinu. Pomocí pracovní plošiny zde byly častečně vyměněny narušené pozednice a krokve. Celou střechu jsme zateplili nadkrokevní izolací. Namontovali 11 střešních oken, střechu kompletně oplechovali a opatřili svody. 

001.JPG006.JPG013.JPG

Oprava střešní části, výstavba komínu a uložení jímky na vodu

14. 7. 2020

Na dřevěné chatě jsme zdemontovali eternitovou střešní krytinu a nadstřešní část starého komínu. Položili jsme novou krytinu z hliníkového plechu, vyvložkovali jsme komín a postavili jeho nadstřešní část. Provedli jsme kompletní oplechování a odvodnění celé plochy střechy. Vodu jsme svedli do samonosné jímky na vodu, kterou jsme zakopali v blízkosti chaty.

007.JPG041.JPG023.JPG

Oprava střešních částí a oplechování

25. 6. 2020

Oprava střechy a oplechování pomocí pracovní plošiny SPYDER DT25.

obr dobr 2.jpgobr dobr 3.jpg

Rekonstrukce střechy v Pardubicích

26. 5. 2020

Na rodinném domu v Pardubicích jsme bezpečně zdemontovali krytinu s obsahem azbestu a ekologicky uložili na skládku.

Stávající krytina PCE.JPG

IZOLACE TERASY BÝCHORY

9. 4. 2019

Provádíme montáž izolace na terase rodinného domu v Býchorech. Jako tepelnou izolaci jsme použili polystyrén. Hydroizolace bude provedena z PVC svařovaných pásu. Hydroizolace bude zatížena dlažbou na terčích. Odvodnění terasy je zajištěno pomocí vyhřívané boční vpusti.

Býchory 1.jpegBýchory 3.JPGBýchory 2.JPG

MONTÁŽ OPLÁŠTĚNÍ PODHLEDU POMOCÍ PRACOVNÍ PLOŠINY

17. 1. 2019

Pomocí pracovní plošiny jsme provedli montáž opláštění podhledu z hliníkového plechu. Svitek hliníkového plechu jsme si v dílně upravili na segmenty, které jsme namontovali na konstrukci podhledu z desek OSB. Hliníkový plech jsme separovali od OSB desek fólií. Celá konstrukce je odvětrána nerezovými mřížkami. 

Šilhán motoslužby 1.JPGŠilhán motoslužby 2.JPGŠilhán motoslužby 3.JPG

OPRAVA STŘECHY BYTOVÉHO DOMU POMOCÍ VYSOKOZDVIŽNÉ PRACOVNÍ PLOŠINY SPYDER DT 25

3. 1. 2019

Pomocí pracovní plošiny SPYDER DT 25 doplnili chybějící střešní šablony na bytovém domě.

oprava střechy v Nasavrkách.JPGoprava střechy v Nasavrkách pomocí pracovní plošiny SPYDER DT 25.JPG

OPRAVA NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI KOMÍNA POMOCÍ PRACOVNÍ PLOŠINY SPYDER DT25 V CHRUDIMI

20. 12. 2018

V Chrudimi, jsme pomocí vysokozdvižné pracovní plošiny opravili nadstřešní část komína.

Zdemontovali jsme stávající nadstřešní komínovou hlavu. Vybetonovali jsme novou betonovou komínovou desku.

oprava komína z pracovní plošiny Chrudim (2).JPGoprava komína z pracovní plošiny Chrudim.JPG

OPRAVA KOMÍNOVÝCH HLAV NA BYTOVÉM DOMĚ V PARDUBICÍCH

6. 11. 2018

Na bytovém domě v Pardubicích jsme provedli rekonstrukci komínových hlav pomocí vysokozdvižné pracovní plošiny SPYDER DT 25. 

  Pomocí pracovní plošiny jsme stávající vrchní betonové komínové desky nahradili novými betonovými deskami. Které jsme přímo na komínech vybetonovali do šaluňků. Zdivo komína jsme natáhli do perlinky, lepidla a fasády. 

stránky 1.JPGstránky 3.JPGstránky 2.JPG

VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA RD NA LIBÁNI

25. 4. 2018

V dubnu tohoto roku jsme v obci Libáň u Nasavrky provedli výměnu střešní krytiny. Zdemontovali jsme stávající eternitovou střešní krytinu a nahradili ji krytinou novou AL KOB 1017. Částečně bylo nutné vyměnit i poškozené  bednění za nové. Do střechy jsme zabudovali čtyři střešnmí okna včetně předokenních markýz a vnitřních rolet, vše od firmy velux. Okápový systém a klempířské prvky jsme namontovali v barveném hliníku. Krytinu kotvíme nerezovými vruty s těsněním. Práce probíhali pomocí pracovní plošiny.

na Libání před rekonstrukcí.JPGna Libání před rekonstrukcí (2).JPGLibáň během rekonstrukce.JPG

PŘESZAVBA KOMÍNOVÝCH HLAV POMOCÍ PRACOVNÍ POŠIÍNY NA MAJLANTĚ

10. 5. 2018

V obci Majlant jsme přestavovali komínové hlavy pomocí pracovní plošiny kterou naše firma vlastní. Zaroveň jsme odstranili spalné kce tak aby komíny vyhovovaly kominickým předpisům a normám a bylo možné na komíny provést revizi. 

   Komíny jsme i nově oplechovali do stávající střešní krytiny.

stávající komín.JPGdemontáž.JPGz montáže.JPG

PŘESTAVBA KOMÍNOVÝCH HLAV POMOCÍ PRACOVNÍ PLOŠINY NA RD V CHRUDIMI

24. 5. 2018

Provedli jsme přestavbu komínových hlav z pracovní plošiny. Stávající zdivo bylo odstraněno a nahrazeno novými plnými lícovými cihlami. Prace probíhali z naší pracovní plošiny, aby jsme nemuseli zozkrývat střešní krytinu a nebyl tak dodčen interier domu. Suť byla naložena do předem připraveného kontejneru a odvezena na skládku. Na vrch komínú jsme vybetonovali nové krycí desky které zpevní nové zdivo. Vrch komových desek jsme na přání zákazníka oplechovali.

Vyvložkovaný průduch byl prodloužen třívrstvým komínovým nástravcem.

 

003.JPGnově postavený komí n.JPGpřed rekonstrukcí.JPG

REKONSTRUKCE STŘECHY NA RD V CHRUDIMI VE STŘELECKÉ ULICI

6. 6. 2018

Provádíme rekonstrukci střechy na RD v Chrudimi kde stávající krytinu nahrazujeme novou krytinou Bramac Tegalit. Vyměna krytiny je včetně latí a oplechování. Stávající oplechování nahrazuájeme oplechováním z barveného hliníku.

Latě jsou namořené proti škůdcum. Stejně tak natíráme i stávající krov.

Při demontáži krytiny jsme zjistili že štítové zdivo je rozpadlé a proto bylo kompletně odstraněno a nahrazeno novým.

003.JPG005.JPG009.JPG

MONTÁŽ NEREZ KOMÍNA V PARDUBICÍCH

16. 4. 2018

Na RD v Pardubicích jsme namontovali třívrstvý nerezový komín ke krbovým kamnům. Z důvodu vyšší nekotvené nadstřešní části, nežli dovoluje výrpbce, bylo nutné komín kotvit pomocí na míru vyrobených táhel a kotev do konstruklce střechy.

001.JPG008.JPG010.JPG

MONTÁŽ HYDROIZOLACE BALKONU FOLIÍ PVC NA HOTELU V HORNÍM BRADLE

11. 11. 2017
Na stávající dlažbu jsme namontovali Durelisové desky, geotextilii a na ni jsme po oplechování krajů položili PVC folii vhodnou na terasy a balkony o síle 2,4mm. Zeď jsme provrtali a osadili balkonové chrliče, na které byly napojeny okapové svody. 

a.jpegb.jpegc.jpeg

PLOŠINA DT25 SPIDER

11. 11. 2017

Od příštího roku, od března, bude naše firma vlastnit novou plošinu Cela DT25 SPIDER, kterou budeme používat na práce a zároveň ji budeme pronajímat. 

Plošina DT25 SPIDER má pracovíi výšku 25m, do strany dosahne 12m. Plošina je na pásovém podvozku, tažze je vhodná jak na zpevněnou plochu, tak i do terénu. Zvláštnost plošiny je, že projede i devadesátkama dveřma. Jsme tedy schopní se s ní dostat uzkými průjezdy do dvoru činžovních domů ve starší zástavbě. 
Pohon plošiny je spalovacím motorem nebo elektromotorem na 220 V. Nosnost koše 230kg. Váha plošiny 2950kg.

image1 (1).jpegimage2 (1).jpeg

MONTÁŽ STŘECHY NA RODINNÉM DOMĚ V MORAVANECH

13. 10. 2017

Právě probíhá montáž střechy na rodinném domě v Moravanech. Namontovali jsme nový krov, kde trámy, přesahující půdorys domu, jsou oblohovány a pohledové. Z vrchu na krokve montujeme palubky, které tvoří podhled střechy. Střechu bude pokrývat betonová krytina.

image1.jpegimage2.jpegimage3.jpeg

VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA GARÁŽI VE SLATIŇANECH

12. 10. 2017

Vyměnili jsme stavající krytinu za nový trapézový plech včetně okapového systému a oplechování.

image1.jpegimage2.jpegimage3.jpeg

rekonstrukce komína Bělá nad Svitavou

24. 9. 2017

Byla provedena demontáž nadstřešní části komína po podlahu půdy.  Zbytek komínového průduchu k podlaze v přízemí jsme vyvložkovali pevnou  nerezovou vložkou. Na tuto vložku byl napojen nový zděný třívrstvý komín CIKO PRAKTIK, který, jsme vystavěli od podlahy půdy nad střechu. Část nad střechou byla prodloužena nerezovým nástavcem. Komín byl znovu oplechován do krytiny, kterou jsme kolem komína položili. Spalné části kolem komína byly odstraněny. 

        Vybourané části zdiva v interieru jsme zazdili a uvedli do původního stavu.

image2.JPGimage3.JPGimage1.JPG

OPLÁŠTĚNÍ A NOVÉ OPLECHOVÁNÍ BUDNIKU V CHRUDIMI

4. 7. 2017

Z důvodů zatékání kolem oplechování na budniku jsme nově opláštili budnik skladbou zateplené fasády.  Po té jsme nově oplechovali budnik Al plechem a zpětně dokryli krytinou. Veškéré práce probíhali pomocí pracovní plošiny

stávající stav 2.JPGstávající stav.JPGoporava pomocí pracovní plošiny.JPG

PŘESTAVBA KOMÍNOVÝCH HLAV

31. 5. 2017

Dokončili jsme přestavbu komínových hlav v Hradišti. Zdemontovali jsme a nově postavili šest komínových hlav včetně oplechování do krytiny. Jeden komínový průduch jsme vyvložkovali. K pracem jsme použli naši vysokozdvižnou plošinu.

2016-04-10 003.JPG2016-04-10 009.JPG2016-04-10 012.JPG