PŘESZAVBA KOMÍNOVÝCH HLAV POMOCÍ PRACOVNÍ POŠIÍNY NA MAJLANTĚ

10. 5. 2018

V obci Majlant jsme přestavovali komínové hlavy pomocí pracovní plošiny kterou naše firma vlastní. Zaroveň jsme odstranili spalné kce tak aby komíny vyhovovaly kominickým předpisům a normám a bylo možné na komíny provést revizi. 

   Komíny jsme i nově oplechovali do stávající střešní krytiny.

Fotografie

stávající komín.JPGdemontáž.JPGz montáže.JPG
Zpět