IZOLACE TERASY BÝCHORY

9. 4. 2019

Provádíme montáž izolace na terase rodinného domu v Býchorech. Jako tepelnou izolaci jsme použili polystyrén. Hydroizolace bude provedena z PVC svařovaných pásu. Hydroizolace bude zatížena dlažbou na terčích. Odvodnění terasy je zajištěno pomocí vyhřívané boční vpusti.

Fotografie

Býchory 1.jpegBýchory 3.JPGBýchory 2.JPG
Zpět